Unidos ondertekend Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Op 11 februari heeft Unidos de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is ontwikkeld voor alle partijen in de keten van schoonmaakdienstverlening. Dit zijn de opdrachtgevers, de opdrachtnemers (schoonmaakbedrijven die ook werkgever zijn), werknemers en adviesbureaus in de schoonmaakdienstverlening.

Voor opdrachtgevers zijn de kernwoorden van de Code: zorgvuldig en sociaal betrokken. Zij worden aangesproken in hun rol als aanbesteder en contract verantwoordelijke. In die rol zijn zij mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van en de condities waaronder het werk wordt verricht.
Schoonmaakbedrijven worden aangesproken in hun rol als opdrachtnemer en als werkgever. Hierbij horen verschillende taken en werkzaamheden. De kernwoorden hierbij zijn: zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar.

De werknemers zelf worden aangesproken in hun rol als medewerker. Zij zijn van vitaal belang voor het behalen van de doelstellingen, die opdrachtgever en opdrachtnemer hebben afgesproken. De kernwoorden voor werknemers zijn: vakmatig en betrokken.
De laatste partij in de keten zijn de makelaars, ook wel adviseurs genoemd. Zij worden aangesproken in hun rol als makelaar en consultant voor opdrachtgevers en bedrijven. Hier zijn de kernwoorden: professioneel en transparant zoals bijvoorbeeld omschreven in de gedragscode van VMS.

(bron: www.codeschoonmaak.nl)